AS Reval Service asutati 1994 aastal. Aastal 2014 avas firma oma tegevuses uue suuna – autotranspordi ja tööstusseadmete korrosioonivastase töötluse. Me ehitasime osa oma Betooni 11 asuvast hoonest ümber korrosioonivastase töötluse tsehhiks. Hoone on varustatud 20 tonni tõstva 19 meetri pikkuse tõstukiga, septikuga, kogumiskaevudega, masinate pesemise varustusega ja masinate korrosioonivastase töötluse professionaalse varustusega. Selle baasil oleme me viinud läbi korrosioonivastast inhibiitoriga töötlust Krown TM tehnoloogia järgi. Ent alates 2019 aastast hakkasime me töötlema progressiivsema inhibiitoriga vastavalt Corrosion Free tehnoloogiale. Corrosion FreeTM inhibiitor Formula3000 ületab Krown T40 oma vastupidavama kinnitumisega autode metallkonstruktsioonidele, mis võimaldab suurendada alaosade töötluste vahelist intervalli 18 kuuni ja sisemistel osadel 36 kuuni. Seda võrreldes vastavalt Krowni 12 ja 24 kuuga. Corrosion FreeTM tehnoloogiat kasutab Kanada sõjavägi ja seda hinnatakse teiste tehnoloogiatega võrreldes efektiivsemaks.

Seda kinnitab ka dokument «Kaitseuuring ja Kanada areng»: doc1 

Don’t take our word for it!  Read the Canadian Government Defence Research and Development Report.