AS Reval service on perustettu vuonna 1994. Vuonna 2014 yhtiö on laajentanut toimintaansa ajoneuvojen ja teollisuuslaitteiden korroosiosuojaukseen. Olemme uudistaneet osoitteella Betooni 11 sijaitsevan rakennuksemme osan korroosiosuojusosastoksi. Osastoon on asennettu 19 m nosturi nostokapasiteetillaan 20 tonnia, saostuskaivo, puhdistussäiliö, ajoneuvojen pesulaitteisto ja ajoneuvojen korroosiosuojauslaitteisto. Kyseisellä laitteistolla käsittelimme ajoneuvoja korroosiolta suojaavalla inhibiittorilla Krown™-menetelmää hyödyntäen. Vuonna 2019 olemme siirtyneet parempaan inhibiittoriin ja Corrosion Free-menetelmään. Corrosion Free™ - Formila 3000-inhibiittorilla on Krown T40-inhibiittoriin verrattuna parempi tartunta ajoneuvon metalliosiin, minkä ansiosta pohja voidaan käsitellä 18 kuukauden välein ja sisäiset ontelot 36 kuukauden välein. Vrt. Krown:n osalta se on 12 ja 24 kk vastaavasti. Corrosion Free™ -menetelmää käyttävät mm. Kanadan puolustusvoimat ja sitä pidetään tehokkaampana muihin menetelmiin verrattuna.

Ks. asiakirja nimeltään Tutkimukset puolustuksen alalla ja Kanadan kehitys: doc1 

Don’t take our word for it!  Read the Canadian Government Defence Research and Development Report.